Kontaktujte nás: +420720704319 | info@inzagi.cz

Ocenění Microsoft Awards pro inzagi za implementaci Project Online ve skupině innogy

Získali jsme další ocenění práce našeho týmu za řešení implementované v innogy.

Energetická skupina innogy využívala v některých svých společnostech on premise systémy pro řízení projektů na platformě Microsoft Project Server. V souvislosti s propojováním spolupráce napříč zeměmi a strategickým záměrem zvýšit efektivitu řízení projektů napříč skupinou se rozhodla přejít do prostředí Project Online. Očekávaným přínosem bylo také snížení celkových nákladu na provoz systému. Postupně byly provedeny migrace on premise řešení v jednotlivých zemích do Project Online. V další fázi byly identifikovány možnosti sjednocení postupu i konsolidace portfolií a tyto změny agilně implementovány do nastavení Project Online. Současně je systém konfigurován tak, aby bylo možné reflektovat specifické potřeby a postupy v jednotlivých portfoliích. Pro podporu finančního řízení je implementována integrace se SAP, která zajištuje načítání skutečných nákladů do Project Online.
Systém podporuje reportování stavu projektu jak ve zjednodušené formě, tak i prostřednictvím sofistikované nadstavby pro řízení procesu sběru informací o stavu projektu (PSR) v online prostředí. Informace o stavu projektu jsou prostřednictvím otevřeného datového rozhraní (OData) předávána do jednotného firemního BI řešení, využívaného managementem pro agregované přehledy nad portfoliem. Současně jsou využívány nativní reportingové nástroje Project Online pro práci projektových a portfolio manažerů.

 

inzagi Microsoft Awards WinnerMicrosoft Awards pro inzagi za nasazení Project Online ve skupině Scania     

Naše řešení zvítězilo v kategorii Podniková spolupráce a projektové řízení.

 

Řízení projektů a projektového portfolia ve skupině Scania Central Europe s využitím služby Microsoft Project Online

Společnost Scania CER (Central Europe) provozovala déle než dva roky on-premise Project Server 2013. Tato podpora řízení projektů v rámci České republiky, Slovenska a Maďarska se postupně stala nezbytnou součástí každodenní práce na projektech NPD, marketingových, finančních, IT vývoje či projektech technické podpory. O využití již zavedeného systému začal v roce 2015 uvažovat útvar PMO Europe (Södertalje, Švédsko), který standardizuje procesy a systémy řízení projektů a projektového portfolia napříč všemi evropskými business unitami. Těch je 15 a pokrývají více než 30 zemí v rámci Evropy. Technologicky nebylo možné využít on-premise řešení, a to zejména s ohledem na vysoké požadavky na flexibilitu systému, operativní dostupnost a samozřejmě i rychlost nasazení řešení do částí skupiny Scania (Commercial Operations).

Na základě zpracovaného business case bylo rozhodnuto o přechodu na Project Online a Microsoft Azure (pro zajištění integrací na lokální systémy ERP a pro automatizovaný pravidelný sběr status reportů projektů). Na stanicích pak řešení využívá Office aplikace nebo např. Skype for Business Online. Systém podporuje hlavní procesy projektového řízení, jako je plánování projektu, sledování jeho stavu, řízení zdrojů, finanční management, řízení portfolia či sdílení projektové dokumentace. Součástí řešení je několik custom řešení, které zajišťují podporu specifických požadavků zákazníka, jako je manažerský reporting či prioritizace portfolia.